Teresa Vallverdú Baró

TERESA VALLVERDÚ

Dret penal / Dret penal d'empresa / Experta en Negociacions

 

Negociacions empresarials

Dret penal d'empresa

Delictes contra les persones

Delictes contra l'honor i la intimidat

Delictes en l'àmbit familiar

Violència de gènere, abandonament de família, sostracció de menors.

Delictes contra la salut pública.

Menors

Tribunal del Jurat

Solució negociadora a la litigiositat penal.

Dictàmens. Dret penal preventiu.